Naslovna Društvo Danas VII sednica Opštinskog veća Opštine Ruma

Danas VII sednica Opštinskog veća Opštine Ruma

0
Zgrada Opštine Ruma, foto Wikipedia

VII sednica Opštinskog veća Opštine Ruma će se održati 27.10.2020. godine telefonskim putem sa početkom u 09.00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. Nacrt Godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Ruma za 2020. godinu
  2. Predlog Odluke o utvrđivanju cene godišnje zakupnine po hektaru za građevinsko zemljište namenjeno poljoprivrednoj obradi u k.o. Buđanovci
  3. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 1,00 dinar
  4. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 3.800.000,00 dinara
  5. Razmatranje zahteva za izmenu i dopunu Plana javnih nabavki Opštinske uprave opštine Ruma za 2020. godinu
  6. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 3.000.000,00 dinara
  7. Nacrt Odluke o prihvatanju prenosa udela Republike Srbije u kapitalu „FULL PROTECT“ d.o.o. Beograd bez naknade, u trajni kapital opštine Ruma
  8. Nacrt Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za podsistem za navodnjavanje ,,Jaračka Jarčina“, deo regionalnog sistema za navodnjavanje Srem
  9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Opštinskom pravobranilaštvu na zaključivanje vansudskih poravnanja
  10. Razmatranje zahteva Upravnog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju Plana i programa rada ustanove Kulturni centar Ruma za 2021. godinu

11 .Razmatranje zahteva Upravnog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju Programa rada i poslovanja Zavičajnog muzeja Ruma za 2021. godinu

12.Tekuća pitanja

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime