Naslovna Društvo Ruma: Zakazana CX sednica Opštinskog veća

Ruma: Zakazana CX sednica Opštinskog veća

30
0
Zgrada Opštine Ruma, foto Wikipedia

CX sednica Opštinskog veća Opštine Ruma će se održati 16.7.2020. godine telefonskim putem sa početkom u 12.00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ruma i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ruma
 2. Nacrt Odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za 2019. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za 2019. godinu
 3. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-30.06.2020. godine
 4. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u ukupnom iznosu od 300.000,00 dinara
 5. Predlog Zaključka o prenosu osnovnih sredstava osnovnim školama
 6. Nacrt Odluke o davanju saglasnosti na otpis dela duga subjektu privatizacije Preduzeću za vodne puteve „Ivan Milutinović-PIM“ a.d. Beograd
 7. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 1,00 dinar
 8. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve uvećanje sredstava
 9. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 5.774.103,93 dinara
 10. Predlog Rešenja o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 251.000,00 dinara
 11. Predlog Pravilnika o bližim uslovima, postupku za ostvarivanje prava i visini subvencija u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju
 12. Razmatranje Izveštaja o radu Predsednika opštine Ruma i opštinskog veća opštine Ruma za 2019. godinu
 13. Razmatranje Izveštaja o poslovanju JUP „PLAN“ Ruma za 2019. godinu
 14. Razmatranje Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja JP „Komunalac“ u Rumi za 2019. godinu
 15. Razmatranje Izveštaja o poslovanju JKP „Parking i infrastruktura“ Ruma za period 01.01.2019-31.12.2019. godine
 16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ruma na zaključivanje vansudskih poravnanja
 17. Nacrt Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „za blok 4-5-4 Dom zdravlja“ u Rumi
 18. Nacrt Akcionog plana sprovođenja strateškog plana održivog razvoja 2015-2020. godine
 19. Nacrt Analize ostvarenih planova u 2019. godini planiranih Strateškim planom održivog razvoja 2015-2020. godine
 20. Razmatranje Izveštaja o radu Interresorne komisije opštine Ruma za 2019. godinu
 21. Razmatranje zahteva za pomoć Basara Marka iz Rume
 22. Tekuća pitanja.

(ruma.rs)

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime