Naslovna Društvo Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju

0
Ruma, foto Wikimedia

Nosilac projekta “SRBIJAAUTOPUT” DOO sa sedištem u Beogradu, Ljube Čupe br. 5 podneo je Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta “Izgradnja asfaltne baze sa pratećim objektima u dve faze” u Rumi, potes Žirovačke oranice BB, na k.p. 12156/23 KO Ruma u delu radne zone Rumska petlja.

Studiju je izradilo privredno društvo “MD PROJEKT INSTITUT” DOO Niš.

Predmetna Studija sadrži sve podatke predviđene Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 69/2005) i u skladu je sa Rešenjem o potrebi procene uticaja na životnu sredinu i određivanju obima i sadržaja studije Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma, br. 501-59-1/19- VIII od 17. 9. 2019. god.

Uvid u Studiju, kao i dokumentaciju predatu uz Studiju može se izvršiti u periodu od 15.5.2020. do 3.6.2020. god. svakog radnog dana od 07 do 14 časova, u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, u Rumi ul. Orlovićeva br. 5, soba br. 24.

Zainteresovana pravna i fizička lica, svoja mišljenja, i predloge u vezi sa Studijom mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Odeljenja, za vreme trajanja javnog uvida.

Javna prezentacija i javna rasprava o Studiji održaće se 4.6.2020. god. u prostorijama ovog Odeljenja sa početkom u 12 časova, u skladu sa Naredbom o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru (“Sl. glasnik RS”, broj 66/2020).

(ruma.rs)

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime