Naslovna Društvo Ruma: Zakazana V sednica Skupštine opštine

Ruma: Zakazana V sednica Skupštine opštine

0
Zgrada Opštine Ruma, foto Wikipedia

V sednica Skupštine opštine Ruma će se održati 7.11.2020. godine sa početkom u 10.00 časova u Velikoj sali Kulturnog centra u Rumi.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Ruma za 2020. godinu
 2. Predlog Odluke o prihvatanju prenosa udela Republike Srbije u kapitalu „FULL PROTECT“ d.o.o. Beograd bez naknade, u trajni kapital opštine Ruma
 3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Ruma za 2017. godinu
 4. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite „Solidarnost“ Ruma
 5. Predlog Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Ruma
 6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini Opštine Ruma
 7. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za podsistem za navodnjavanje ,,Jaračka Jarčina“, deo regionalnog sistema za navodnjavanje Srem
 8. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Park-šuma Borkovac“ u Rumi
 9. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije pogona za preradu drveta na k.p. br. 603/1 k.o. Žarkovac
 10. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana Generalne regulacije za naseljeno mesto Dobrinci
 11. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program rada ustanove Kulturni centar „Brana Crnčević“ Ruma za 2021. godinu
 12. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja Zavičajnog muzeja Ruma za 2021. godinu
 13. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada ustanove Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“ Ruma za 2021. godinu
 14. Izbori i imenovanja.

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime