Naslovna Društvo Sremska Mitrovica: Potreban pomoćni radnik u Opštoj bolnici

Sremska Mitrovica: Potreban pomoćni radnik u Opštoj bolnici

0
Opšta bolnica Sremska Mitrovica
Opšta bolnica Sremska Mitrovica, foto RTV

Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za popunu radnog mesta.

1.Pomoćni radnik –– Služba za tehničke poslove, na određeno vreme do 3 meseca, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US, 113/2017, 95/2018 autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Završena Osnovna škola
Opis: Svakodnevno čisti dvorište kruga bolnice, održava zelene površine, kosi travu. Za vreme zimskog perioda čisti u krugu bolnice sneg. Raznosi i skuplja oksigen boce sa odelenja i nazad, zamenjuje transportnog radnika u kuhinji i u službi vešeraja, po potrebi. Obavlja sve transparentne poslove (utovar, istovar i premeštaj) za potrebe odelenja i magacina. Radi i druge poslove iz svog delokruga po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora za tehničke poslove kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

  • Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
  • Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
    • Fotokopija važeće lične karte,
  • Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Kandidati koji budu izabrani po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime